Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Cloudfront & Route 53 Update

Cloudfront & Route 53 Update

You are looking for information on the topic “Cloudfront & Route 53”. toamdautien.com will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: toamdautien.com/blog Cloudfront là gì, Cloudfront AWS là gì, CloudFront S3 la gì, CloudFront Documentation, CloudFront AWS, CloudFront S3, CloudFront pricing, Aws cloudfront use cases.

View information about the Cloudfront & Route 53

Information about this question

 • Question: Cloudfront & Route 53
 • Time: Updated 96 minute ago
 • Modified: Asked 98 minute ago
 • View: 11032

Cloudfront & Route 53

CloudFront and Route 53 are two separate Amazon Web Services (AWS) offerings that provide different services related to content delivery and DNS management.

CloudFront is a content delivery network (CDN) offered by AWS that delivers content, such as web pages, videos, and other static or dynamic content, to users based on their geographic location. CloudFront uses a network of edge locations around the world to cache and distribute content, reducing the time it takes for users to access the content and improving overall website performance.

Route 53, on the other hand, is a DNS web service offered by AWS that manages domain names and routes internet traffic to the appropriate resources, such as web servers, load balancers, or other services. It can also perform health checks on these resources and automatically route traffic to healthy resources.

In summary, while CloudFront focuses on delivering content to users quickly and efficiently, Route 53 focuses on managing DNS and routing internet traffic to the appropriate resources. However, both services can be used together to improve overall website performance and reliability. For example, a website owner might use Route 53 to manage their domain names and DNS, and then use CloudFront to cache and deliver content to users in different regions around the world.

Watch videos related to “Cloudfront & Route 53”

AWS CloudFront Tutorial | AWS CloudFront Tutorial For Beginners | AWS Tutorial | Simplilearn

CloudFront dùng để làm gì?

CloudFront là một dịch vụ phân phối nội dung (CDN) của Amazon Web Services (AWS), được thiết kế để cung cấp nội dung trực tuyến nhanh chóng và có hiệu quả cho người dùng trên toàn cầu. CloudFront sử dụng một mạng lưới các máy chủ máy chủ được phân tán trên toàn cầu để lưu trữ và phân phối nội dung đến người dùng gần nhất.

Các tính năng chính của CloudFront bao gồm:

 1. Tăng tốc độ tải trang: CloudFront cung cấp một mạng lưới toàn cầu của các máy chủ tĩnh và động, giúp tăng tốc độ tải trang và giảm thời gian phản hồi của các trang web.

 2. Giảm tải cho máy chủ nguồn: Khi một trang web được phân phối thông qua CloudFront, các yêu cầu được định tuyến đến máy chủ máy chủ gần người dùng. Điều này giúp giảm tải cho máy chủ nguồn của trang web và giúp nó hoạt động tốt hơn.

 3. Bảo mật và chống tấn công: CloudFront cung cấp các tính năng bảo mật như HTTPS và SSL để bảo vệ dữ liệu của người dùng trên đường truyền. Ngoài ra, CloudFront cũng cung cấp các tính năng chống tấn công để bảo vệ các trang web khỏi các cuộc tấn công mạng.

 4. Tăng khả năng mở rộng: CloudFront được tích hợp với các dịch vụ của AWS như Amazon S3, Elastic Load Balancing và Amazon EC2, giúp nó dễ dàng mở rộng và quản lý.

Với CloudFront, các nhà phát triển và các doanh nghiệp có thể cung cấp nội dung trực tuyến cho người dùng trên toàn cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn hơn.

CloudFront Oai là gì?

CloudFront OAI (Origin Access Identity) là một tính năng trong Amazon CloudFront, dịch vụ CDN (Content Delivery Network) của Amazon, cho phép bạn giới hạn quyền truy cập vào các tài nguyên được phân phối bởi CloudFront. Khi sử dụng CloudFront OAI, bạn có thể chỉ cho phép truy cập vào tài nguyên được phân phối thông qua CloudFront và từ các máy chủ AWS của bạn, trong khi vẫn giữ cho những người dùng khác không được truy cập trực tiếp vào tài nguyên đó.

Khi bạn sử dụng CloudFront OAI, CloudFront sử dụng một Identity Access Management (IAM) identity để truy cập vào các tài nguyên trong bucket S3 của bạn hoặc các máy chủ web của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên của mình thông qua CloudFront, giúp cải thiện bảo mật và tăng hiệu suất của ứng dụng của bạn.

AWS Shield Advanced là gì?

AWS Shield Advanced là một dịch vụ bảo mật mạng do Amazon Web Services (AWS) cung cấp. Nó được thiết kế để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công phân tán dịch vụ (DDoS) đối với các ứng dụng, dịch vụ và nguồn tài nguyên của bạn trên AWS.

Với AWS Shield Advanced, bạn có thể được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS lớn và phức tạp bằng cách sử dụng nhiều lớp bảo vệ và khả năng phân tích động để phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với các cuộc tấn công. Dịch vụ cung cấp cả khả năng chống lại các cuộc tấn công khó khăn, bao gồm các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật ứng dụng và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

AWS Shield Advanced là một phiên bản cao cấp của AWS Shield Standard, một dịch vụ miễn phí có sẵn trên các tài khoản AWS. Tuy nhiên, AWS Shield Advanced được tùy chỉnh hơn và có nhiều tính năng mạnh mẽ hơn để bảo vệ các ứng dụng và dịch vụ của bạn trước các cuộc tấn công mạng phức tạp và tinh vi.

Images related to Cloudfront & Route 53

Found 28 Cloudfront & Route 53 related images.

What Is Amazon Cloudfront? - Amazon Cloudfront
What Is Amazon Cloudfront? – Amazon Cloudfront
How To Accelerate Your WordPress Site With Amazon Cloudfront | Aws Startups Blog
How To Accelerate Your WordPress Site With Amazon Cloudfront | Aws Startups Blog
What Is Amazon Cloudfront? Definition, Use Cases & Pricing
What Is Amazon Cloudfront? Definition, Use Cases & Pricing

You can see some more information related to Cloudfront & Route 53 here

Comments

There are a total of 739 comments on this question.

 • 615 comments are great
 • 101 great comments
 • 118 normal comments
 • 175 bad comments
 • 41 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic Cloudfront & Route 53. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *