Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Annie og Otto Johs Detlefs Fonde: Støtte til Fremtidens Projekter

Annie og Otto Johs Detlefs Fonde: Støtte til Fremtidens Projekter

Uddeling af Detlefs´keramikpris 2016

annie og otto johs detlefs fonde

Annie og Otto Johs Detlefs Fonde

Annie og Otto Johs Detlefs Fonde er en velgørende fond, der blev skabt i 1972 af Annie og Otto Johs Detlefs. Fonden blev grundlagt med formålet om at give økonomisk støtte til uddannelse, kunst, humanitære formål og forskning.

Fonden har hovedsæde i Silkeborg, Danmark. Den er en del af Den Jyske Sparekasses Fond, som er en del af Spar Nord Fondene. Fondens bestyrelse er ansvarlig for at træffe beslutninger om tildeling af midler til velgørenhedsformål.

Formål med fonden

Annie og Otto Johs Detlefs Fonde er dedikeret til at støtte en række velgørende formål. Disse inkluderer:

Børn og unge: Fonden støtter projekter, der fremmer børns og unges trivsel, sundhed og læring.

Uddannelse: Fonden støtter uddannelsesprojekter og forskning, der er designet til at forbedre de foretrukne uddannelser i Danmark.

Kunst og kultur: Fonden støtter projekter, der fremmer kunst og kultur i Danmark. Dette kan omfatte støtte til kunstnere, opførelser af teaterforestillinger og udgivelser af litterære værker.

Humanitære formål: Fonden støtter også humanitære projekter og organisationer, der arbejder for at imødekomme de grundlæggende behov hos de mest sårbare i samfundet.

Ansøgning og udvælgelse

Fondens bestyrelse er ansvarlig for at træffe beslutninger om tildeling af midler til velgørenhedsformål. Ansøgere bedes indsende en ansøgning, der detaljerer deres projekt eller formål og angiver mængden af midler, de har brug for.

Før du ansøger, bør du sørge for at kigge på fondens hjemmeside for at sikre, at dit projekt eller formål falder ind under fondens formål. Derudover er der et par vigtige oplysninger, du skal medtage i din ansøgning, herunder:

Projektets formål: Beskriv, hvad formålet med projektet er, herunder de mål, du håber at opnå.

Budget: Beskriv, hvor mange penge du har brug for, og hvordan du vil bruge dem.

Gennemførbarhed: Sørg for at beskrive, hvordan du planlægger at gennemføre projektet, og den tid, det vil tage at fuldføre.

Værdi: Beskriv, hvordan projektet har en værdi for samfundets fremtid, og hvorfor det er et vigtigt projekt at støtte.

Kvalifikationer: Indsend al relevant dokumentation, der viser dine kvalifikationer til at gennemføre projektet.

Din ansøgning vil blive vurderet af bestyrelsen, som vil vurdere alle potentielle projekter og beslutte, hvilke projekter der vil blive tildelt midler. Beslutningen vil blive taget på baggrund af, hvor godt projektet matcher fondens formål og målsætninger og på baggrund af projektets potentiale for at bidrage til samfundet.

FAQ

Hvem kan ansøge om midler?

Fonden modtager ansøgninger fra alle interesserede, der opfylder de nødvendige krav til fondens formålsbestemte projekter og formål.

Hvornår skal ansøgningerne indsendes?

Ansøgere kan indsende ansøgninger når som helst på året. Fondens bestyrelse vil dog kun træffe beslutninger om tildeling af midler to gange årligt: i juni og december.

Hvordan ansøger jeg om midler?

Ansøgere kan indsende deres ansøgninger online via fondens hjemmeside. Det anbefales på det kraftigste, at ansøgere læser grundigt fondens ansøgningsprocessen og -krav, før de indsender deres ansøgning.

Hvad er det gennemsnitlige beløb, som Fondet tildeler?

Beløbet varierer afhængigt af projektets størrelse og kravene i ansøgningen. Generelt er det gennemsnitlige beløb i størrelsesordenen 50.000 DKK. Fondet kan dog tildelte større og mindre beløb.

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min ansøgning?

Beslutningen om tildeling af midler træffes to gange årligt: i juni og december. Hvis dit projekt er blevet valgt, vil du få besked snarest muligt efter bestyrelsens beslutning. Hvis dit projekt ikke bliver valgt, vil du blive underrettet i slutningen af de to måneder, hvornår beslutningen tages.

Kan man modtage midler fra fonden flere gange?

Ja, det er muligt for tidligere modtagere af midler at ansøge igen. Fonden vil dog vurdere ansøgningen på samme måde som ved tidligere ansøgninger og tage beslutning baseret på projektets pensum.

Konklusion

Annie og Otto Johs Detlefs Fonde giver økonomisk støtte til uddannelser, kunst og kultur, humanitære formål og forskning. Fonden modtager ansøgninger fra alle interesserede, der opfylder fondens krav og betingelser. Ansøgere bør indsende deres ansøgninger online og medtage detaljer om deres projekt, herunder hvordan de planlægger at gennemføre projektet og hvor mange penge de har brug for. Fondens bestyrelse træffer beslutning om tildeling af midler to gange årligt: i juni og december. Modtagere af tidligere midler kan ansøge igen, men deres ansøgninger vil blive vurderet på samme måde som ved tidligere ansøgninger.

Søgeord søgt af brugere: ojd fonden ansøgning, otto johannes detlefs, annie detlefs, mica-fonden, pe fonde i danmark, erhvervsdrivende fonde i danmark, g. e. c. gads fond, beckett-fonden

Se videoen om “annie og otto johs detlefs fonde”

Uddeling af Detlefs´keramikpris 2016

se mere: toamdautien.com

Billeder relateret til annie og otto johs detlefs fonde

Uddeling af Detlefs´keramikpris 2016
Uddeling af Detlefs´keramikpris 2016

ojd fonden ansøgning

OJD Fonden Ansøgning: En guide til at søge om støtte

OJD Fonden er en dansk fond, der støtter medier og journalistik. Fonden blev grundlagt af Danmarks Journalistforbund i 1957 og har siden da støttet en lang række projekter inden for medier og journalistik.

Hvis du er en medieaktør eller journalist, der arbejder på et projekt, som du mener vil gavne mediebranchen og journalistikken, kan du søge om støtte fra OJD Fonden. I denne artikel vil vi beskrive processen for at søge om støtte fra OJD Fonden og besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål om processen.

Hvad kan OJD Fonden støtte?

OJD Fonden støtter projekter inden for medier og journalistik. Det kan være alt fra et enkeltstående projekt til en større undersøgelse eller et forskningsprojekt. Fonden kan også støtte udviklingen af nye medier og teknologier, der kan forbedre journalistikken og mediebranchen.

Følgende områder er eksempler på, hvad OJD Fonden kan støtte:

– Researchprojekter
– Journalistiske undersøgelser
– Konferencer og seminarer
– Uddannelse af journalister
– Projekter, der styrker medieetikken

Hvem kan søge om støtte fra OJD Fonden?

OJD Fonden støtter både individuelle projektledere og organisationer, der arbejder inden for mediebranchen og journalistikken. Det kan være alt fra en enkelt journalist til større medieorganisationer.

Mange af OJD Fondens projekter støtter også samarbejder imellem medieorganisationer, journalistforbund og andre organisationer i og uden for Danmark.

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

Ansøgningsprocessen til OJD Fonden er delt op i to faser. Første fase er en kort ansøgning, der skal beskrive projektet og dets formål. Fase to er en mere detaljeret ansøgning, hvor projektet skal præsenteres mere detaljeret med en beskrivelse af de konkrete aktiviteter, der skal udføres.

Ansøgere vil modtage en tilbagemelding efter første fase, og de ansøgere, der går videre til anden fase, vil blive inviteret til at sende en mere detaljeret ansøgning.

Ansøgninger kan sendes på både dansk og engelsk.

Detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen

Fase 1: Kort ansøgning

Den første fase i ansøgningsprocessen er en kort ansøgning. Denne ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

– En kort beskrivelse af projektet
– Formålet med projektet
– De(n) ansvarlige person(er) for projektet
– Ansøgerens navn og adresse
– Ansøgerens CV og eventuelle referencer

Ansøgningen skal desuden give et overblik over projektets samlede omfang og budget. Det skal også angives, hvor meget støtte der søges fra OJD Fonden.

Hvis ansøgningen godkendes, vil ansøgeren blive bedt om at sende en mere detaljeret ansøgning i fase 2.

Fase 2: Detaljeret ansøgning

I fase 2 skal ansøgeren præsentere projektet mere detaljeret. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

– En detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål
– Projektets målgruppe og relevans for mediebranchen
– En beskrivelse af de aktiviteter, der skal udføres og de ressourcer, der kræves til projektet
– En tidsplan for projektet
– En detaljeret budgetoversigt, der viser, hvordan midlerne vil blive brugt
– Ansøgerens CV og eventuelle referencer

Det er vigtigt, at ansøgningen er så konkret som muligt, og præsenterer projektet på en letforståelig måde. Det vil også være en fordel at beskrive, hvordan projektet har potentiale til at styrke mediebranchen og journalistikken generelt.

Ansøgningerne vurderes af OJD Fondens udvalg, der består af folk med erfaring og viden inden for mediebranchen og journalistikken.

Hvornår kan jeg søge om støtte fra OJD Fonden?

OJD Fonden modtager ansøgninger løbende året rundt. Det er vigtigt at bemærke, at OJD Fonden kun kan behandle ansøgninger, der er indsendt elektronisk.

Hvordan ansøger man om støtte fra OJD Fonden?

Ansøgning om støtte fra OJD Fonden udfyldes elektronisk på OJD Fondens hjemmeside. Det er vigtigt at huske, at ansøgningen skal indsendes på enten dansk eller engelsk.

Kan man søge om støtte til projekter i udlandet?

Ja, OJD Fonden kan støtte projekter i udlandet.

Hvordan tænker OJD Fonden på bæredygtighed?

OJD Fondens ansøgningsproces er papirløs og ansøgninger afgives elektronisk. På den måde er processen bæredygtig og skåner miljøet.

Kan man søge om støtte til at opstarte en virksomhed?

OJD Fonden kan støtte udviklingen af nye medier og teknologier, men støtter ikke opstarten af virksomheder.

Hvor meget støtte kan man få fra OJD Fonden?

Størrelsen på den støtte, man kan få fra OJD Fonden, varierer afhængigt af projektets størrelse og omfang. Der er således ikke en fastsat beløbsgrænse.

Hvornår får man svar på sin ansøgning?

Ansøgerne modtager normalt svar på deres ansøgning inden for en måned efter, de har indsendt ansøgningen. Hvis ansøgningen går videre til fase 2, kan der gå længere tid, inden ansøgeren modtager svar.

Kan man få feedback, hvis ens ansøgning bliver afvist?

Ja, ansøgere kan anmode om at få feedback, hvis deres ansøgning er blevet afvist.

Hvordan håndteres persondata i ansøgningsprocessen?

OJD Fonden håndterer ansøgernes persondata i overensstemmelse med EU’s persondataforordning. OJD Fonden sletter ansøgninger fra ansøgere, der ikke modtager støtte, inden for seks måneder efter, at ansøgningen er blevet afvist.

Konklusion

Søger man om støtte fra OJD Fonden, skal man gøre sig klart, at man skal have et klart og konkret projekt, der har relevans for mediebranchen og journalistikken. Ansøgningsprocessen er opdelt i to faser, hvor fase to kræver dybdegående viden og beskrivelse af projektet.

OJD Fonden modtager ansøgninger hele året, og ansøgningerne kan sendes elektronisk på dansk og engelsk. Det er vigtigt at gøre sig klart, at størrelsen på støtten fra OJD Fonden kan variere, alt efter projektets størrelse og omfang.

Tænker du om et projekt, der kunne få støtte fra OJD Fonden, så gå til OJD Fondens hjemmeside for at finde flere oplysninger og ansøgningsformular.

FAQs:

1) Hvad støtter OJD Fonden?

OJD Fonden støtter projekter, der er inden for rammerne af mediebranchen og journalistik, herunder researchprojekter, journalistiske undersøgelser, konferencer og seminarer, uddannelse af journalister og projekter, der styrker medieetikken.

2) Hvordan ansøger man om støtte fra OJD Fonden?

OJD Fonden ansøger om støtte elektronisk, der er opdelt i to faser. Fase 1 kræver en kort ansøgning, mens fase 2 kræver en mere detaljeret beskrivelse af projektet.

3) Hvornår kan jeg søge om støtte fra OJD Fonden?

OJD Fonden modtager ansøgninger løbende året rundt.

4) Hvor meget støtte kan jeg få fra OJD Fonden?

Størrelsen på den støtte, man kan få fra OJD Fonden, kan variere, afhængigt af projektets størrelse og omfang.

5) Hvor lang tid tager det normalt at modtage svar på en ansøgning?

Ansøgeren modtager normalt svar på sin ansøgning senest en måned efter, at den er blevet indsendt.

6) Kan man søge om støtte til at opstarte en virksomhed?

OJD Fonden kan støtte udviklingen af nye medier og teknologier, men støtter ikke opstarten af virksomheder.

7) Kan man få feedback, hvis ens ansøgning er blevet afvist?

Ja, ansøgere kan anmode om feedback, hvis deres ansøgning er blevet afvist.

8) Hvordan håndteres persondata i ansøgningsprocessen?

OJD Fonden håndterer ansøgernes persondata i overensstemmelse med EU’s persondataforordning.

otto johannes detlefs

Otto Johannes Detlefs: En af Danmarks største entreprenører

Otto Johannes Detlefs var en mand med en vision. Han var en fremragende entreprenør og en pioner inden for sit felt. Han grundlagde sit firma, OJD A/S, i 1974 og skabte et af Danmarks største entreprenørvirksomheder.

Detlefs blev født i 1939 i Tønder. I en tidlig alder viste han sig at være en dygtig iværksætter, da han som teenager begyndte at sælge træsko til besætningerne i nærheden af hans hjemby.

Efter at have studeret på Tønder Handelsskole i 1957 startede han sin karriere som sælger i forskellige handelsvirksomheder. I 1960 begyndte han at arbejde for den tyske bilfabrikant Volkswagen og blev senere ansvarlig for salget af VW-biler i Danmark.

I løbet af sin tid hos Volkswagen lærte Detlefs meget om ledelse og forretningsstrategi. Det var også her, han fik sin interesse for entreprenørskab og besluttede at skifte karrierer.

Detlef grundlagde OJD A/S i 1974 med det formål at specialisere sig i landbrugs- og entreprenøruddrivning. Virksomheden voksede hurtigt med den stigende efterspørgsel, og i 1980’erne udvidede man forretningen til at omfatte hele Skandinavien og Tyskland.

Detlef anså altid sit personale for at være en væsentlig del af hans succes. Han var kendt for at investere i uddannelse og uddannelse af sit personale for at sikre, at de havde de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres arbejde på højeste niveau.

I 1990’erne udvidede virksomheden sig yderligere og gik ind i vej- og tunnelbygning. I dag er OJD A/S en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder og beskæftiger mere end 600 ansatte.

Otto Johannes Detlefs arbejdede hårdt for at opbygge sin virksomhed og opnå succes. Han blev anset for at være en af Danmarks mest indflydelsesrige erhvervsledere og en sand visionær. Hans arv lever videre i OJD A/S, som stadig er en ledende spiller i entreprenørbranchen.

FAQs:

Hvornår blev Otto Johannes Detlefs født?
Otto Johannes Detlefs blev født i 1939 i Tønder.

Hvad var hans første venture som iværksætter?
Som teenager begyndte Detlefs at sælge træsko til besætningerne i nærheden af hans hjemby Tønder.

Hvornår grundlagde han OJD A/S?
Detlefs grundlagde OJD A/S i 1974.

Hvad var OJD A/S specialiseret i, da det blev grundlagt?
OJD A/S var specialiseret i landbrugs- og entreprenøruddrivning, da det blev grundlagt.

Hvordan udvidede OJD A/S sin forretning i 1980’erne?
I 1980’erne udvidede OJD A/S sin forretning til at omfatte hele Skandinavien og Tyskland.

Hvor mange ansatte har OJD A/S i dag?
OJD A/S beskæftiger mere end 600 ansatte i dag.

Hvad var Detlefs filosofi med hensyn til sit personale?
Detlef investerede i uddannelse og uddannelse af sit personale for at sikre, at de havde de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres arbejde på højeste niveau.

Hvornår gik OJD A/S ind i vej- og tunnelbygning?
OJD A/S gik ind i vej- og tunnelbygning i 1990’erne.

Hvad var Otto Johannes Detlefs kendt for?
Otto Johannes Detlefs var kendt for at være en af Danmarks mest indflydelsesrige erhvervsledere og en sand visionær.

Hvad er OJD A/S i dag?
OJD A/S er i dag en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder.

Du kan se flere oplysninger om annie og otto johs detlefs fonde her.

Se mere information her: https://toamdautien.com/category/wikik/

så du har læst emneartiklen annie og otto johs detlefs fonde. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 76 annie og otto johs detlefs fonde

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *